HIVA0310DU  Kbh: Bøger og læsning: fra papyrus til e-bøger - Tilvalg inden for det centrale fag

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Cph: Books and reading: from papyrus to e-books - Elective module

Uddannelse
Kandidat i Informationsvidenskab og kulturformidling, København
Kursusindhold

Bogen og litteraturen er i forandring. Digitaliseringen betyder at bogen som medie, og dermed også vores omgang med bøger, forandrer sig. Den digitale bog, fx i form af e-bogen, er lettere at producere, lettere at lagre, den er lettere tilgængelig og lettere at bringe med sig for læseren. Den trykte bog banede vejen for en demokratisering af viden og en udbredelse af læsning, som har haft radikal betydning for udviklingen af vores samfund. Med digitaliseringen er denne demokratisering blevet yderligere forstærket, men har ligeledes afstedkommet en række ændringer i forhold til vidensforståelse og videnstilegnelse.

På dette kursus vil vi sætte fokus på de ændringer, som forskellige materialiteter forårsager for bogen som vidensmedie og for læsningen. Kurset har dels et historisk perspektiv, hvor vi vil undersøge bogens og læsningens historie i relation til materialitet, dels et aktuelt perspektiv, hvor de forandrede vilkår for bogproduktion og læsning set i lyset af digitaliseringens vil blive diskuteret.

 • Bogen og læsningen i et historisk perspektiv
 • Bogen og læsningen i en digitaliseret tidsalder
 • Bogen som vidensmedie - historisk og aktuelt
 • Bogens materielle former gennem tiderne
Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • Et specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

 Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse.
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling.
 • Uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

 Kompetencer i at:

 • Anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling.
 • Formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • van der Weel(2011): Changing our textual minds. Towards a digital order of knowledge, Manchester University Press.
 • Manguel (2004): Af læsningens historie, Gyldendal.
 • Lang (ed. 2012): From codex to hypertext. Reading at the turn of the twenty-first century. University of Massachusetts Press.
 • Eliot, S. and Rose, J. (2009). A Companion to the History of the Book. Wiley-Blackwell
Holdundervisning, workshops, gruppearbejde, ekskursion
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri skriftlig hjemmeopgave:
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang: Maks. 20 normalsider + 10 normalsider pr. studerende udover én.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve
(maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Hver enkelt studerendes
bidrag skal være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes
hver for sig. De studerendes fællesbidrag må ikke overstige 50 % af opgavens
samlede længde.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Maj / Juni 2015
Reeksamen
Samme eksamensform som ordinær eksamen. August 2015
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • I alt
 • 410,8