HIVA02015U Big data og kulturvidenskab, Kbh, Tilvalg,

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Big data and cultural science

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Med den hastigt voksende mængde af digitale kulturelle objekter og den stigende mængde af digitale spor, vi sætter, er der opstået nye muligheder for analyser, som ikke tidligere har været mulige. I kurset vil vi gennemgå overordnede problemstillinger ved de nye analysemuligheder, hvilke fordele giver det, at humaniora nu kan foretage analyse af store datamængder, og hvor opstår problemerne? Hvordan tilgår man de store datamængder, og hvordan kan man præsentere resultaterne med datavisualisering? I kurset vil vi ud over at diskutere metode og teori også arbejde ud fra en konkret case, mhp. at få hands-on-erfaring med fælder og fordele.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

viden om og forståelse af:

 • specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

færdigheder i:

 • at identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse,
 • at reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling,
 • at uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

kompetencer i:

 • at anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • at formidle en videnskabeligt studeret problemstilling
Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

Mayer-Schönberger, V., & Cukier, K. (2014). Big data a revolution that will transform how we live, work, and think.

Aiden, E., & Michel, J.-B. (2013). Uncharted, big data as a lens on human culture. New York, New York: Riverhead Books.

Jockers, M.L. (2013). Macronanalysis, digital methods and literary history. Urbana, IL: University of Illinois Press.

Berry, D.M. (2012). Understanding digital Humanities. Palgrave Macmillan.
Holdundervisning.
Undervisningen vil dels diskutere de læste tekster og dels have fokus på at de studerende får praktisk erfaring med at udvikle analyser, præsentere dem, samt trænes i at forholde sig kritisk til resultater og metoder.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 72
 • Forberedelse
 • 110,9
 • Holdundervisning
 • 22,5
 • I alt
 • 205,4
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Eksaminationssprog: Dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Vinter 2014
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. Februar 2015.