HIVA02008U HTML5-programmering, Aal, Tilvalg,

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

HTML5-programming

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

HTML er det sprog, der viser hvordan hjemmesider skal se ud og for at tilføje funktionalitet kan man fx brug javascript, verdens mest populære programmerings sprog. Dette giver mulighed for en lang række anvendelsesmuligheder, fx mobilprogrammering, hjemmesider, apps osv. Kurset går ud på at give de studerende mulighed for at lære basale færdigheder indenfor HTML/javascript programmering, og udfolde disse færdigheder på en selvvalgt informationsvidenskabelig eller kulturvidenskabelig problemstilling. Kurset vil fokusere på HTML/javascript programmering, men vil også indeholde kommunikationsteoretiske overvejelser i forbindelse med præsentation af information på fx hjemmesider.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

viden om og forståelse af:

 • specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

færdigheder i:

 • at identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse,
 • at reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling,
 • at uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

kompetencer i:

 • at anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • at formidle en videnskabeligt studeret problemstilling

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:


Beginning HTML, XHTML, CSS, and JavaScript,
Af: Jon Duckett, ISBN: 978-1-4571-0728-3. Kan downloades gratis fra: http:/​/​it-ebooks.info/​book/​809/

Head First JavaScript: A learner’s companion to JavaScript , Af: Michael Morrison, ISBN:978-0-596-52774-7. Kan downloades gratis fra: http:/​/​it-ebooks.info/​book/​103/

Head First HTML with CSS & XHTML: A learner’s companion to HTML, CSS, XHTML, Af: Elisabeth Robson, Eric Freeman, ISBN: 978-0-596-10197-8. Kan downloades gratis fra: http:/​/​it-ebooks.info/​book/​254/

Thorlacius, Lisbeth. 2009. Visuel kommunikation på websites. Roskilde Universitetsforlag.

Klasseundervisning, gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 15
 • Forberedelse
 • 167,9
 • Holdundervisning
 • 22,5
 • I alt
 • 205,4
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv undervisningsdeltagelse indebærer tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningstimerne samt opfyldelse af udmeldte krav om oplæg og opgaver undervejs i forløbet
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen
Bunden skriftlig hjemmeopgave:
Bedømt efter 7-trins-skalaen. Februar 2015