HIVA02005U Videns- og mediehistorie, Kbh, Tilvalg

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

The History of Knowledge and media

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Medierne har i det 20. århundrede spillet en central rolle for samfundsudviklingen og organiseringen af viden. Som eksempler kan nævnes: telefonen, radioen, filmen, TV-mediet og digitaliseringen med meget forskelligartede former for opbevaring og formidling af viden og kultur. Kurset vil undersøge og diskutere mediernes betydning for hverdagsliv, infrastruktur og politik.

I forskellige perioder af det 20. århundrede har medierne haft afgørende betydning for overordnede historiske sammenhænge og specifikke begivenheder, fx i henseende til politisk propaganda, samfundsdebat og kulturliv.

Specielt vil kurset fokusere på den kulturpolitiske baggrund for etableringen af kultur- og medieinstitutioner som fx folkebibliotekerne og Danmarks Radio, herunder public-service-begrebet og etableringen af en national mediekultur. Tilsvarende er biografen og dens placering i byens rum er mediehistorisk interessant, ligesom forskellige musikbærende materialer har været vigtige forudsætninger for periodens ungdomskulturer.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

viden om og forståelse af:

 • specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,

 • relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

færdigheder i:

 • at identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse,

 • at reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling,

 • at uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

kompetencer i:

 • at anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,

 • at formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Kovarik, Bill (2011): Revolutions in Communication. New York: Continuum
 • Thompson, John. B (2001): Medierne og moderniteten. København: Hans Reitzel
 • Christiansen, Hans Christian og Catrine Werchmeister (2006): Københavns biografer. København: Informations Forlag
 • Dahlkild (2013) Velfærdens spydspids i: Architectura 35, 2013, s. 139-171
Holdundervisning, workshops, seminarer, oplæg, ekskursioner
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Eksaminationssprog: Dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Vinter 2014/2015
Reeksamen
Samme prøveform som ved ordinær eksamen, Februar 2015