HIVA02004U  Fantastik: de fantastiske genrer, Aal, Tilvalg

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

The Fantastic Genres

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

De fantastiske genrer fascinerer os med deres eventyr og fantasi. De omhandler fantasy, eventyr, gys og gru, superhelte og science fiction. Disse genrer er ikke kun litterære, men indgår på tværs af mange forskellige formater såsom tegneserier, film, rollespil, computerspil, fanfiction og lignende. Først og fremmest går kurset ud på at skabe en konstruktiv forståelsesramme til forstå de fantastiske genrer kulturhistorisk og indholdsmæssigt – herunder analysere hvilke virkemidler de fantastiske genrer gør brug af. Det forventes, at kursisterne deltager aktivt med selv at delagtiggøre de andre studerende med egne oplevelser af de fantastiske genrer som oplæg til diskussion.

 

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende

viden om og forståelse af:

 • specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

færdigheder i: 

 • at identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse,
 • at reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling,
 • at uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

kompetencer i:

 • at anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • at formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

Jørgen Riber Christensen & Steen Ledet Christiansen. Monstrologi: Frygtens manifestationer. Aalborg Universitetsforlag, 2012.

David M. Sandner. Fantastic Literature: A Critical Reader. Prager, 2004.

J. R. R. Tolkien. On Fairy-Stories. HarperCollins, 2008.

Mark J. P. Wolf. Building Imaginary Worlds: The Theory and History of Subcreation. Routledge, 2012.
Holdundervisning, forelæsninger, studenteroplæg.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Eksaminationssprog: Dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
December/januar 2014/15
Reeksamen
Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2015
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • I alt
 • 410,8