HIVA02003U Vidensorganisation, Kbh, Tilvalg

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Knowledge Organization

Uddannelse
Informationsvidenskab og kulturformidling
Kursusindhold

Kurset gennemgår forskellige tilgange til vidensorganisation (klassifikation, indeksering, metadata m.v.) med udgangspunkt i det domæneanalytiske perspektiv. Forskellige alternative tilgange behandles i historisk-filosofisk belysning. Kurset lægger således op til et gennemgående syn på faget. Desuden alterneres mellem teoretiske og praktiske problemer.

Eksempler på traditioner, der belyses kritisk: Standarder og standardisering indenfor vidensorganisation; facet-analytiske tilgange; klassiske databaser baseret på Boolesk søgning; bibliometriske tilgange; brugerorienterede og kognitive tilgange og IR-tilgange.

Målbeskrivelser

Modulet giver den studerende 

viden om og forståelse af: 

 • specifikt emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • relevante teorier og metoder i tilknytning til modulets emne.

 

færdigheder i:  

 • at identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre dem til genstand for en selvstændig analyse,
 • at reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg i forhold til en faglig problemstilling,
 • at uddybe og perspektivere et udvalgt emneområde inden for informationsvidenskab og kulturformidling.

 

kompetencer i: 

 • at anvende relevante teorier og metoder på et emne inden for informationsvidenskab og kulturformidling,
 • at formidle en videnskabeligt studeret problemstilling.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

Bates, Macia (2005). Information and knowledge: an evolutionary framework for information science.Information Research,Vol. 10 No. 4

Hjørland, B. (2013a). Citation analysis: A social and dynamic approach to knowledgeorganization. Information Processing and Management, 49(6), 1313–1325.

Hjørland, B. (2013b). Facet analysis: the logical approach to knowledge organization. Information Processing & Management, 49, 545–57.

Jacob, E. K. (2004). Classification and categorization: A difference that makes a difference.Library Trends, 52(3). 515-540

Forelæsninger, gruppearbejde, studerendes fremlæggelser
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 245,8
 • Holdundervisning
 • 45
 • I alt
 • 410,8
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave
Eksaminationssprog Dansk
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode
Vinter 2014/2015
Reeksamen
Samme prøveform som ordinær eksamen. Februar 2015