HITA04121U Italiensk - Frit emne 1: Futurismen

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Italian - Free topic 1: Futurismen

Kursusindhold

Kurset vil her i 100-året for Italiens indtræden i 1915 i 1. Verdenskrig på engelsk og fransk side mod Tyskland og Østrig se nærmere på den italienske futurisme og dennes førende talsmand Filippo Tommaso Marinetti (1876-1916) samt på dens rolle i periodens kunstneriske og intellektuelle opbrud. Marinettis dagbøger fra 1915-21 er i denne henseende et stærkt vidnesbyrd. Futurismen var på mange måder prototypen på den historiske avantgardisme med bevægelsens lancering af nye modeller for litteratur og maleri mm, men den afslørede hurtigt et stort politisk potentiale, der fik betydning for udviklingen af fascismen efter krigen.

Nærmere oplysninger ved semesterstart.

Futurismo e futurismi (red. P. Hultén), Milano: Bompiani, 1992

Dizionario del futurismo (red. Ezio Godoli), Firenze: Vallecchi, 2001

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 204,75