HITA00821U Italiensk - Oversættelse italiensk-dansk

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Italian - Translation Italian-Danish

Kursusindhold
Formålet med kurset er  at opøve færdighed i at oversætte fra italiensk til dansk. Undervisningen er bygget op omkring oversættelsesopgaver der besvares individuelt og i grupper. Opgaverne gennemgås i timen, med fokus på de særlige problemer den enkelte tekst stiller, og diskussion af de forskellige oversættelsesforslag
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 108,5
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 136,5
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Modul 1: Sprog og didaktik & oversættelse italiensk-dansk