HITA00801U Italiensk - Tekst-, film- og medieanalyse 2

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Italian - Text, film and media analysis 2

Kursusindhold

Vi arbejder videre med præsentation, diskussion og anvendelse af begreber og metoder inden for tekst-, film- og medieanalyse i tæt forbindelse med analyse af konkrete italienske værker inden for de forskellige hovedgenrer. Kurset er ligesom den afsluttende hjemmeopgave tæt knyttet til modulets andet fagelement: Litteratur, historie og samfund efter år 1900 omkring de primærtekster vi arbejder med, og den historiske, samfundsmæssige og litterære/litteraturhistoriske kontekst og tilhørende problemstillinger og tematikker

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 204,75