HITA00761U Italiensk - Tekst-, film- og medieanalyse 1

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Italian - Text, film and media analysis 1

Kursusindhold
Der gives en indføring i grundbegreberne inden for tekst-, film- og medieanalyse. Gennemgangen af de forskellige analysebegreber sker i tæt forbindelse med arbejdet med konkrete italienske værker inden for de forskellige hovedgenrer (litteratur og film).

Undervisningen i dette forløb består af:
- Tekst-, film- og medieanalyse 1
- Fælles introduktion til tekstanalyse
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 94,5
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 136,5