HITA00691U Italiensk - Valgfag, Sprogfærdighed

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Selective subject: Language proficiency

Kursusindhold

Målet med kurset er at styrke de studerendes sprogfærdighed på italiensk, i såvel mundtlig som fri skriftlig fremstilling. Der arbejdes med tekster omhandlende problemstillinger af relevans for regionale forhold i Italien, såvel generelt som specifikt om den region eller by der studeres i modulets andet fagelement. Disse tekster vil være udgangspunkt for såvel mundtlige præsentationer og diskussioner som egen tekstproduktion på italiensk (typisk korte argumentative tekster). Vi vil arbejde med ordforråd, syntaks, tekstopbygning og registerbevidsthed, samt formålstjenlig udnyttelse af de foreliggende hjælpemidler

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 148,75
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 204,75