HITA00661U Italiensk - Oversættelse dansk-italiensk og italiensk-dansk

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Italian - Translation Danish-Italian and Italian-Danish

Kursusindhold

Formålet med kurset er dels at styrke færdigheden i at oversætte fra italiensk til dansk og fra dansk til italiensk, dels at erhverve kendskab til grundlæggende begreber og problemstillinger inden for oversættelsesteori og -kritik. Undervisningen er bygget op omkring oversættelsesopgaver der besvares individuelt og i grupper. De forskellige oversættelsesforslag og brug af hjælpemidler diskuteres i timen, med fokus på det kontrastive og på de særlige sproglige, stilistiske, genre- og situationsbetingede problemer den enkelte tekst stiller

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 204,75