HITA00651U Italiensk – Italiens kultur 3: Litteratur, historie og samfund. Teorier og emner

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Italian – Italian culture 3: Literature, history and society. Theories and subjects

Kursusindhold
Kurset vil på forskellig vis arbejde med centrale emner, problemstillinger og diskussioner inden for italiensk historie, samfund, kultur og litteratur og centrale teoretiske og metodiske problemstillinger i relation til de valgte temaer. I tilknytning til forløbet undervises i mundtlig kommunikation.
Læseplan og elektronisk kompendium vil foreligge ved semesterstart.

Undervisningen i dette forløb består af:
Historie og samfund
Litteratur
Mundtlig kommunikation
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet