HITA00611U Italiensk – Italiens kultur 1: Litteratur, historie og samfund 1000-1900. Introduktion og oversigt

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Italian – Italian culture 1: Literature, history and society 1000-1900. Introduction and overview

Kursusindhold
Kurset forgrener sig i to sideløbende forløb til belysning af 1) civilisationen og 2) den litterære kultur. Kurset giver en oversigt over de lange, grundlæggende linjer i italiensk historie, litteratur og kultur, fra bystaterne over fyrstehoffet til modreformation, oplysningstid og Italiens samling, og frem til begyndelsen af det 20. årh. og Første Verdenskrig.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 409,5