HIEK03131U  IEP; Indoeuropæisk fonologi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Indo-European Phonology

Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold

Kurset giver en gennemgang af udvalgte emner inden for den indoeuropæiske fonologi gennem læsning af tematisk og forskningshistorisk relevante artikler og bogkapitler.

Målbeskrivelser

Blandt formålene med kurset er at deltagerne skal:

- kunne forstå en videnskabelig fremstilling af emner inden for indoeuropæisk fonologi og danne sig overblik over hvilke elementer der er af særlig relevans for de fremførte teser;

- kunne forholde sig kritisk til en videnskabelig argumentation og afveje styrker og svagheder ved indbyrdes modstridende synspunkter;

- kunne fremstille en problemstilling inden for emnet klart og dækkende.

Se studieordningen: 

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​indoeuropaeisk/​indoeuropaeisk_ka.pdf

Holdundervisning og seminarer med aktiv inddragelse af de studerende
gennem disses fremlæggelse af relevant faglitteratur eller egne undersøgelser
inden for det valgte emne.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Se studieordning
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • I alt
  • 412,5