HIEK03121U  IEP; Indoiransk

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Indo-Iranian

Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold

I kurset gennemgås udvalgte tekster fra vedisk, avestisk og oldpersisk i sproghistorisk belysning.

Eksaminanden skal:

 • kunne beskrive de ældre stadier af den indoiranske sproggren, herunder vedisk og avestisk, med hensyn til opbygning og væsentligste karakteristika inden for lydlære, morfologi, syntaks og leksikon
 • kunne redegøre for de vigtigste resultater inden for den historisk-komparative udforskning af indoiransk
 • kunne analysere konkret sprogstof fra de opgivne pensum, synkront såvel som diakront/komparativt
 • kunne forholde sig til specifikke sproghistoriske problemstillinger på baggrund af det opgivne pensum på et selvstændigt, kritisk og videnskabeligt tidssvanende niveau

i hovedtræk kende til og forstå den sproglige udvikling gra vedisk sanskrit til de moderne indo-ariske sprog og fra oldiransk til de moderne iranske sprog.

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • I alt
 • 412,5