HIEB00411U  IEP; Almen fonetik

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

General phonetics

Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold

Efter bestået prøve kan den studerende beskrive almindeligt forekommende lydtyper i verdens sprog artikulatorisk og belyse almene fonetiske fænomener med eksempler fra dansk. Den studerende kan desuden foretage en elementær fonologisk analyse af ukendte sproglige data ud fra overvejelser om umiddelbart kontrasterende lydforskelle henholdsvis systematisk allofoni. Den studerende kan også redegøre i hovedtræk for principielle forskelle mellem alfabetskrift, stavelseskrift og morfemskrift.

 

Se mere i studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/indoeuropaeisk_ba.pdf

Holdundervisning
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Se studieordning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5