HIEA03152U  IEP; Armensk

Årgang 2014/2015
Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold

Kurset vil omfatte en indføring i dels klassisk armensk, bestående af en systematisk gennemgang af historisk lyd- og formlære og tekstlekture med sproghistorisk kommentar suppleret med en oversigt over moderne østarmensk.

Eksaminanden skal

 • kunne beskrive armensk med hensyn til opbygning og væsentligste karakteristika inden for lydlære, morfologi, syntaks og leksikon
 • kunne redegøre for de vigtigste resultater inden for den historisk-komparative udforskning af armensk
 • kunne analysere konkret sprogstof fra det opgivne pensum, synkront såvel som diakront/komparativt

i hovedtræk kende til og forstå den sproglige udvikling fra det ældste overleveringsstadium af armensk til den moderne østarmenske overlevering

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • I alt
 • 412,5