HIEA03151U  IEP; Italisk

Årgang 2014/2015
Kursusindhold

Kurset giver en indføring i de italiske sprog ud over latin. Sideløbende med en gennemgang af den fonologiske og morfologiske udvikling fra indoeuropæisk til italisk læses der tekster på især oskisk og umbrisk, men også prøver på mere sporadisk belagte indskriftsprog som pælignisk, marrucinsk, volskisk og sydpikensk.

Målbeskrivelser

Blandt formålene med kurset er at deltagerne skal:

- kunne beskrive hovedtrækkene i den lydlige og morfologiske  udvikling fra indoeuropæisk til uritalisk og videre til ursabellisk og de dialektale forskelle mellem på den ene side latin og sabellisk, på den anden side den oskiske og den umbriske dialektgruppe;

- kunne analysere konkrete indskrifter både fra et synkront og et diakront perspektiv.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • I alt
  • 206