HIEA00441U  IEP; Latin

Årgang 2014/2015
Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold

Eksaminanden kan:

• i hovedtræk redegøre for de synkront lingvistiske forhold omkring

arkaisk latin

• på baggrund af materiale fra arkaisk latin vurdere og analysere

sprogets lydlige og morfologiske historie samt rekonstruktion af det

indoeuropæiske grundsprog og dets udvikling frem til den ældste

overlevering af netop arkaisk latin samt af de vigtigste af de øvrige

indoeuropæiske sprog

• redegøre sproghistorisk for de elementer i et arkaisk latinsk

tekststykke, der ikke frembyder specielle vanskeligheder i så

henseende

• i hovedtræk kende til og forstå den sproglige udvikling fra latin til de

moderne romanske sprog.

 

Se mere i studieordningen:

BA: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/indoeuropaeisk_ba.pdf

BA-TV: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/indoeuropaeisk/Indoeurop_isk_BATV_2013.pdf_copy

Holdundervisning
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Se studieordning (BA eller BA-TV)
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 45
  • I alt
  • 206