HIEA00381U  IEP; Indoeuropæisk og indoeuropæerne

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Indo-European and the Indo-Europeans

Uddannelse
Indoeuropæisk
Kursusindhold

Gennem modulet skaffer den studerende sig et generelt kendskab til de indoeuropæiske sprogs identitet og overleveringsperioder samt et basalt kendskab til metodikken i den sammenlignende-historiske sprogvidenskab. Den studerende skal desuden erhverve sig et elementært indblik i de for indoeuropæistikken særligt relevante kulturforhold.

Holdundervisning med inddragelse af de studerende i en dialogform, der tilpasses
deltagernes forudsætninger
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Se studieordning
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5