HFRA03636U Fælles - Fremmedsprogs- og kulturdidaktik: Indførende og generelt element

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Joint - Second Language Acquisition and Cultural Didactics: Introductory and General Element

Kursusindhold
Kurset giver en indføring i teorier om fremmedsprogtilegnelse, de fire sprogfærdigheder, interkulturel kompetence, kultur- og litteraturdidaktik, undervisningsmetoder og forhold vedrørende elevvariablen (fx alder, intelligens, motivation, elevtyper).
Bjerre, M. & Ladegaard, U. (2007). Veje til et nyt sprog – teorier om sprogtilegnelse. Dansklærerforeningens Forlag.
Byram, M. et al. (red.) (2009). Sprogfag i forandring. Pædagogik og praksis. Samfundslitteratur.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0