HFRA00801U Fransk - Fransk sprog i et norm- og variationsperspektiv

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

French - French language in a norm and variation perspective

Kursusindhold

I kurset vil vi beskæftige os med fransk sprog i et norm- og variationsperspektiv. Vi vil tage udgangspunkt i de 5 dimensioner for sproglig variation (tid, sted, social baggrund, situation, tale vs. skrift) og derefter især fokusere på de to sidstnævnte. Vi vil arbejde med såvel fonetiske som leksikalske og grammatiske fænomener, der er situationsafhængige. Således ser vi i kurset både på e-caduc, liaison og nonstandard versus standard ordforråd, samt på prototypiske strukturer i spontant talesprog (fx kløvninger og dislokationer) og i formelt skriftsprog (fx absolutte konstruktioner, inversion). Kurset indebærer ligeledes arbejde med informationsstruktur, personlige pronominer (herunder refleksive pronominer samt en og y), neutrale og indefinitte pronominer og nægtelser.

Endelig vil vi arbejde med sproglig høflighed på fransk, herunder tiltaleformer og social etikette i interaktion med franskmænd.

Øvelser vil indgå som en central del af forløbet. Der afleveres opgaver i løbet af semestret.

Grundbøger
Kongsdal Jensen, O. & O.M. Thorsen (2005 eller senere): Fransk Fonetik & Fonologi. Københavns Universitet.
Rasmussen, J. & L. Stage: (1993 [1981]): Moderne Fransk Grammatik. Schønberg, København.

Øvrige tekster
Boyer, H. & X. Lamuela (1996): ”Les politiques linguistiques” in Boyer, Henri et al. (éds): Sociolinguistique : Territoire et objets. Lausanne : Delachaux et Niestlé, pp. 147-158.
Detey, Sylvain et al. (2010) Les variétés du français parlé dans l'espace francophone. Ressources pour l'enseignement, Paris, Ophrys (uddrag).
Gadet, F. (2003): ”La diversité linguistique et la variation” in La variation sociale en français, Paris, Ophrys, pp. 7-10 + 14-15.
Hansen, A.B. (1998): ”Sociolingvistik” in Hansen, A.B. et al. (red.): Seks foredrag om de lingvistiske skoledannelser. Københavns Universitet: Romansk Institut, pp. 61-102.
Hansen, A.B. (2004): ”Approche tridimensionnelle de la variation diaphasique en français – étude pilote” in Leth Andersen, H. & C. Thomsen (éds.): Sept approches à un corpus. Analyses du français parlé. Bern : Peter Lang, pp. 107-135.
Kongsdal Jensen, O. (2002): ”La norme”, in Kongsdal Jensen, O.: L’écrit, l’oral et la norme, Københavns Universitet, pp. 37-58.
Lodge, A. (1989): ”Speakers’ perception of non-standard vocabulary in French”. Zeitschrift für romanische Philologie 105, pp. 427-444.
Lundquist, L. (2003): ”Sprogvidenskaben, dens retninger og discipliner” in Herslund, Michael & Bente Lihn Jensen (red.): Sprog og sprogbeskrivelse. Frederiksberg, Samfundslitteratur, pp. 29-59.
Mosegaard Hansen, M-B. (1998): Sproglig høflighed. RIDS 143. Københavns Universitet: Romansk Institut.
Mosegaard Hansen, M-B. (2000): Om at beskæftige sig med det talte sprogs karakteristika. RIDS 149. Københavns Universitet: Romansk Institut.
Pedersen, J., E. Spang-Hanssen & C. Vikner (1996 [1980]): Fransk Grammatik. Akademisk Forlag,
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 231
  • Holdundervisning
  • 42
  • I alt
  • 273