HFRA00691U Fællesfag: Videnskabsteori (fransk, italiensk, portugisisk, spansk og tysk)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Joint class: Theory of knowledge (French, Italian, Portuguese, Spanish and German)

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i de for de humanistiske sprogfag væsentlige videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger, såsom forholdet mellem empiri, teori og metode, objektivitetskriterier og den hermeneutiskeanskuelse. Disse begreber og problemstillinger diskuteres både generelt og i relation til de fagområder der kendetegner sprogfagene: Sprog, litteratur og historie/kultur.

Forelæsninger
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 176,75
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 204,75