HFRA00601U Fransk - Sprog og tekster i brug 1: Praktisk sprog og sprogstruktur

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

French - Language and text in use 1: Practical language and language structure

Kursusindhold
Praktisk sprog 1
På baggrund af aktuelle franske samfundsforhold arbejdes praktisk med de fire sprogfærdigheder, med vægt på det receptive (lytte og læse). I løbet af kurset indsamles materiale til presseportefolio, som skal godkendes af underviseren. Derudover øves små resuméer af læste tekster, hvoraf mindst et skal være godkendt af underviseren. I timerne trænes også i lytteforståelse og sidst i forløbet ville denne færdighed blive afprøvet i form af skriftlige indholdsspørgsmål i forbindelse med undervisningen. Mindre grammatik- og oversættelsesøvelser indgår i undervisningen
Grammatik
Afventer

Fonetik
Kongsdal Jensen, O. & O.M. Thorsen (2005 eller senere): Fransk Fonetik & Fonologi. Københavns Universitet.
Durousseau, I & O. Kongsdal Jensen (1994 eller senere): Exercices pratiques de phonétique française. Københavns Universitet.

Lytte- og læsefærdighed
Artikler om aktuelle emner (specificeres løbende).
Holdundervisning
Arbejdsbelastning er gældende for 15 ECTS
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 409,5