HFRÅ00761U ÅU FRA Fransk - Modul 2: Fransk og frankofon kultur 1

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

ÅU Fransk - Modul 2: Fransk og frankofon kultur 1

Kursusindhold

Indhold

Det moderne Frankrigs politik og kultur:


Kurset vil udforske den 5. Republiks historie. Vi vil se nærmere på den kontekst hvori den 5. Republik blev grundlagt i 1958, så vel som en række skelsættende begivenheder, fx Algierkrigen, Maj 1968, store konstitutionelle reformer m.m. De politiske partier i Frankrig introduceres og efterfølgende fokuseres der på aktuelle sociale og politiske spørgsmål.

Litteratur og idéer og Tekstanalyse:

Kurset er en gennemgang af Frankrigs kultur- og idé- og litteraturhistorie fra 1871 og frem til i dag. Kurset er kronologisk opbygge og struktureret omkring særlige vigtige temaer og begivenheder, der i undervisningen bliver belyst både historisk, litterært og idéhistorisk

Holdundervisning
Kan også tages som BA-tilvalg 2012 - del af modul 1 til 7,5 ECTS
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 0
  • Forberedelse
  • 0
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0