HFRÅ00601U ÅU FRA - Modul 1: Sprog og tekster i brug 1

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

ÅU Fransk - Modul 1: Sprog og tekster i brug 1

Kursusindhold

Indhold

På baggrund af aktuelle fransk samfundsforhold arbejdes praktisk med de fire sprogfærdigheder, med vægt på det receptive (lytte og læse). I løbet af kurset indsamles materiale til presseportefolio, som skal godkendes af underviseren. Derudover øves små resuméer af læste tekster, hvoraf mindst et skal være godkendt af underviseren. I timerne trænes også i lytteforståelse og sidst i forløbet ville denne færdighed blive afprøvet i form af skriftlige indholdsspørgsmål i forbindelse med undervisningen. Mindre grammatik- og oversættelsesøvelser indgår i undervisningen

Holdundervisning
Kan også tages som BA-tilvalg 2012 - del af modul 1 til 7,5 ECTS
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0