HFNK03252U  FIN; Oversættelsesvidenskab

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Comparative Literature

Kursusindhold

Den studerende har kompetence til at forholde sig til kildesprogets nuancer og kildeteksternes stilistiske variationer og kan på baggrund af dette producere selvstændige og idiomatisk korrekte oversættelser, der afspejler kildeteksternes stil, tone og genre. Han/hun har desuden indsigt i oversættelsesvidenskabens teorier og problemstillinger.

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende fx gennem
studenteroplæg, gruppearbejde mm.
Første undervisningsgang: uge 36
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
A. Bunden skriftlig prøve under tilsyn
B. Bunden mundtlig prøve med forberedelse
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • I alt
  • 412,5