HFNK03251U  FIN; Litteraturvidenskab

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Comparative Literature

Kursusindhold

Eksaminanden

• kan selvstændigt tilegne sig viden om en specifik tidsperiode i finsk

litteratur, som han/hun selv har valgt at fordybe sig i;

• kan forklare litteraturvidenskabens centrale problemstillinger;

• behersker og forholder sig kritisk til fagområdets viden;

• kan forklare og diskutere væsentlige litteraturvidenskabelige

problemer, metoder og retninger;

• kan forklare og diskutere finsk litteraturforskning og dens

terminologi;

• kan vurdere de litteraturvidenskabelige metoders styrker og

svagheder;

• kan analysere en kendt tekst i overensstemmelse med

litteraturvidenskabelige metoder;

• kan diskutere et givet værk i en bredere sammenhæng.

Holdundervisning
Tekstlæsning foregår mandag fra kl. 13 til 15 i lokale 22.5.04.
Undervisningen foregår tirsdag fra kl. 10 til 12 i lokale 22.05.04.
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Mundtlig prøve
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5