HFNB00272U  FIN; Bachelorprojekt (Finsk)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Bachelor project (Finnish)

Kursusindhold

Der opbygges kompetence i at planlægge og strukturere et større akademisk arbejde, hvor eksaminanden viser analytisk kompetence, navigationskompetence til at udvælge relevant materiale, kritisk sans, overblik og beherskelse af videnskabelig metode. Den studerende skal endvidere kunne inddrage materiale på en meningsfyldt måde og formidle sit projekt skriftligt i form af en hjemmeopgave.

Individuel vejledning
Bachelorprojektet skrives på enten dansk eller finsk
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Fri, skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • I alt
  • 0