HFNB00172U  FIN; Introduktion til finsk grammatik

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Introduction to Finnish Grammar)

Kursusindhold

Eksaminanden kan

• identificere og gøre rede for de grundlæggende forskelle mellem dansk og finsk

redegøre for finsk morfologi, syntaks, fonologi og fonetik

transskribere finske ord vha. IPA (International Phonetic Alphabet) og UPA (Uralic Phonetic

Alphabet).

Undervisningen er primært teoretisk, men der skal i et vist omfang
indgå øvelser.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
A. Aktiv undervisningsdeltagelse eller B. Bunden, skriftlig prøve under tilsyn på universitetet.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0