HFNB00171U  FIN; Introduktion til finsk grammatik

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Introduction to Finnish Grammar

Kursusindhold

Eksaminanden kan

- identificere og gøre rede for de grundlæggende forskelle mellem dansk og finsk

- redegøre for finsk morfologi, syntaks, fonologi og fonetik

- transskribere finske ord vha. IPA (International Phonetic Alphabet) og UPA (Uralic Phone-tic Alphabet).

 

Se mere i studieordningen: http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/finsk/finsk_ba.pdf/

Undervisningen er primært teoretisk, men der skal i et vist om-fang indgå øvelser.
Undervisningen foregår onsdag fra kl. 13 til 15 i lokale 22.5.04.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • I alt
  • 206