HFNB00161U  FIN; Videnskabsteori og metode

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Method and Theory of Science

Kursusindhold

Gennem fagelementet skaffer den studerende sig et dækkende overblik over fagets grundlæggende begrebsapparat, metode, terminologi og faghistorie.

Emneopdelte seminarer ved en eller flere undervisere med aktiv inddragelse af de studerende gennem fremlæggelse af resultaterne af øvelser, gruppearbejde m.m. Faget er samlæst med indoeuropæisk.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Bunden skriftlig hjemmeopgave

Se mere i studieordningen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • I alt
  • 206