HFNB00131U  FIN; Propædeutik 1

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Elementary Finnish Language Course, Level 1

Kursusindhold

Den studerende har analytisk og kommunikativ kompetence og viser forståelse for basale elementer og strukturer i sproget samt behersker det centrale ordforråd. Den studerende kan føre en enkel samtale og forstå og oversætte en let finsk tekst ved hjælp af ordbøger. Den studerende har endvidere kendskab til udtalereglerne for standardfinsk og formår at leve op til disse

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. Dette kan fx ske via studenteroplæg, gruppearbejde m.m. Der skal indgå sproglaboratorieøvelser i
undervisningen.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
A: Aktiv deltagelse
B: Bunden mundligt dialog med forberedelse
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • I alt
  • 412,5