HFNA00221U  FIN; Sprogfærdighed: Mundtlig

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Oral Language Proficiency

Kursusindhold

Den studerende har analytisk, kommunikativ kompetence og formidlingskompetence. Den studerende har et indgående kendskab til det finske sprogs struktur og er i stand til at udtrykke sig på et grammatisk korrekt og relativt frit finsk, såvel skriftligt som mundtligt. Han/hun kan gøre rede for syntaktiske og morfologiske forskelle mellem skrift- og talesprog og har fornemmelse for sprogets stilistiske forskelle samt behersker dem også til en vis grad

De studerende forbereder tekster om et samfundsrelevant emne til hver undervisningsgang. I løbet af semesteret berøres mindst 6 forskellige emner. En eller flere studerende fremlægger tekster for gruppen, som derefter debatterer emnet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Bunden, mundtlig dialog. Eksaminanden trækker ét spørgsmål, der berører et af de 3
opgivne emner, og eksamen er en samtale om dette emne. Samtalen skal tage udgangspunkt i de af
eksaminanden opgivne tekster om emnet.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 73
  • I alt
  • 206