HFNA00191U  FIN; Det finske sprog udvikling og variationer

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Development and Variations of Finnish

Kursusindhold

Den studerende har historisk og sproglig-kontrastiv kompetence. Den studerende har overblik over den uralske sprogfamilies udvikling frem til i dag samt et mere indgående kendskab til det finske sprogs udvikling. Endvidere har den studerende et alment og bredt kendskab til det finske skriftsprogs baggrund og udvikling, variationerne i de finske dialekter og andre talesprogsformer (fx slang, sociolekter). Den studerende har kendskab til låneord og kan gøre rede for deres oprindelse, herunder også de kulturhistoriske aspekter. Formålet med dette er, at den studerende er i stand til at forstå sprogets nuancer og sammenhæng med sociokulturelle forhold

I undervisningen indgår studenteroplæg og forskellige øvelser.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Eksamen har form af en 48 timers bunden, skriftlig hjemmeopgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0