HFNA00181U  FIN; Det finske sprogs struktur

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

The Structure of Finnish

Kursusindhold

Den studerende har sproglig-kontrastiv kompetence og formidlingskompetence. Den studerende kan beskrive almene lingvistiske begreber og metoder samt det finske sprogs struktur, herunder fonologi, morfologi, syntaks og orddannelse. Endvidere er den studerende i stand til at beskrive det finske sprogs struktur i forhold til det danske sprogs struktur. Eksaminanden kan med dansk terminologi gøre rede for forskelle mellem dansk og finsk, fx gøre rede for de finske sætningserstatningers syntaktiske modstykke i dansk.

Udover gennemgang af væsentlige grammatiske områder skal der i undervisningen også indgå sætningsanalyse og undervisning i afledningslære. I undervisningen kan der også indgå studenteroplæg, hvor de studerende præsenterer og gennemgår dele af stoffet.
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
A: Bunden, skriftlig prøve under forudsætning af aktiv deltagelse
B: Bunden, skriftlig prøve under tilsyn på universitetet
Bedømmelsesform
7-trins skala
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0