HFKÅ07778U ÅU MIF Modul 2: Processer i fremmedsproglig kommunikation og sprogtilegnelse

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Module 2: Processes in second/foreign language communication and learning

Kursusindhold

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • videnskabelige problemstillinger inden for processer i sproglig reception og produktion, herunder evne til at reflektere over og identificere videnskabelige problemstillinger med hensyn til forskellige modeller for reception og produktion og forskellige typer af strategier forbundet med de fire færdigheder

 • teorier og problemstillinger om sprogtilegnelse i relation til reception og produktion

 • forsknings- og analysemetoder med relevans for beskrivelse af sproglige processer og strategier, herunder evne til at reflektere over og identificere videnskabelige problemstillinger med hensyn til valg af forsknings- og analysemetoder

 • forsknings- og analysemetoder med relevans for beskrivelse af sprogtilegnelsesprocesser.

Færdigheder i at

 • analysere og vurdere empiriske undersøgelser inden for fagfeltet

 • analysere og vurdere forskellige former for elevsprogsdata for at afdække processer i sproglig reception og produktion

 • analysere og vurdere faktorer, der gør sig gældende for sprogtilegnelsesprocessen, herunder vurdere pædagogiske praksisser som støtter og optimerer tilegnelsesprocessen.

Kompetencer i at

 • anvende adækvate teorier inden for processer i sproglig reception og produktion og sprogtilegnelse i tilrettelæggelse og evaluering af egen faglige praksis

 • formidle, diskutere og indgå i faglig sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for processer i sproglig reception og produktion og sprogtilegnelse.

 

Plan for foråret 2014

1) Processer i sprogproduktion - hovedfokus på skrivning – torsdag 5-2-15 kl. 16-20

2) Skriveprocesser – lørdag 28-2-15 kl. 10-15

3) Analyse af intersprog – fokus på grammatik, diskurs og ordforråd – torsdag 12-3-15 kl. 16-20

4) Mundtlig sprogproduktion – lørdag 28-3-15 kl. 10-15

5) Produktive strategier og interaktion – lørdag 11-4-15 kl. 10-15

6) Leksikalske gættestrategier – torsdag 23-4-15 kl. 16-20

7) Læseprocesser – Lørdag 9-5-15 kl. 10-15

8) Lytteprocesser og lyttestrategier – torsdag 21-5-15 kl. 16-20

 

Se også www.mif.ku.dk

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 0
 • I alt
 • 0
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse

Studieordning for Master i Fremmedsprogspædagogik [Masteruddannelsen, 2010-ordningen]