HFKÅ07774U  ÅU MIF Modul 1: Forskning og sprogpædagogisk praksis i samspil

Årgang 2014/2015
Kursusindhold

Modulet giver den studerende:


Viden om og forståelse af

 • videnskabelige problemstillinger inden for sprogsyn, kultursyn og sprogtilegnelsessyn
 • videnskabelige teorier og metoder med relevans for sprogdidaktiske problemstillinger
 • empiriske undersøgelsesmetoder inden for fagfeltet, herunder forskellige forskningstilgange og formidlingsmetoder.


Færdigheder i at

 • analysere og vurdere relevans af forskellige sprogsyn, kultursyn og sprogtilegnelsessyn i relation til egen faglige praksis
 • læse og gengive empiriske undersøgelser inden for fagfeltet og oparbejde en forståelse for den akademiske artikelgenre
 • opnå forståelse for og fortrolighed med empiriske forskningsresultater inden for fagfeltet og vurdere deres relevans for egen praksis
 • analysere og vurdere sprogdidaktiske problemfelter, som de kommer til udtryk inden for forskellige institutionelle rammer.


Kompetencer i at

 • anvende adækvate teorier om sprogsyn, kultursyn og sprogtilegnelsessyn i tilrettelæggelse og evaluering af egen faglige praksis
 • formidle, diskutere og indgå i faglig sparring vedrørende centrale problemstillinger inden for sprogsyn, kultursyn og sprogtilegnelsessyn.Plan for efteråret 2014

1. Introduktion til modul 1: Teorier om sprogsyn og indlæringssyn: Tidspunkt: torsdag d. 4. september, kl. 16.00 - 20.00.

2. Et kommunikativt syn på sprogtilegnelse og sprogundervisning - udvikling af intersproget: Tidspunkt: lørdag d. 13. september, kl. 10.00-15.00.

3. Kritisk læsning af empiriske undersøgelser inden for fremmed/andetsprogstilegnelse: Tidspunkt: torsdag d. 2. oktober, 16.00-20.00.

4. Input og lytteforståelse: Tidspunkt: lørdag d. 25. oktober, kl. 10.00 – 15.00.

5. Interaktion: Tidspunkt: torsdag d. 6. november, 16.00-20.00.

6. Ordforrådsindlæring og Output: Tidspunkt: lørdag d. 22. november, kl. 10.00 – 15.00.

7. Fokus på form og SLA i et sociokulturelt perspektiv: Tidspunkt: torsdag d. 4. december, kl. 16.00 – 20.00.

8. Sprogpædagogik forskning og den reflekterende praktiker: Tidspunkt: lørdag d. 13. december, kl. 10.00 – 15.00.

Se også www.mif.ku.dk

Holdundervisning
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse
Studieordning for Master i Fremmedsprogspædagogik [Masteruddannelsen, 2010-ordningen]
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 36
 • Forberedelse
 • 237
 • I alt
 • 273