HENK04212U CIP - Presentation Techniques for graduate students (spring)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

CIP - Presentation Techniques for graduate students (spring)

Kursusindhold

De studerende vil udvikle færdigheder inden for præsentationsteknik på engelsk, som vil gøre dem i stand til at gennemføre mundtlige eksaminer på engelsk på universitetsniveau. Ved gennemførelse af dette mundtlige præsentationsteknikkursus vil de studerende være i stand til at give en velstruktureret præsentation på engelsk og tale engelsk på et niveau, der nærmer sig C1-niveauet som defineret i Common European Framework of Reference ( CEFR).

Studerende, der har bestået dette kursus, kan:

 • give en klar og velstruktureret præsentation af et kompleks emne, hvor synspunkter udvikles og forsvares i dybden med underpunkter, belæg og relevante eksempler
 • deltage i akademiske diskussioner og indgå i en forhandling af mening
 • håndtere spørgsmål på en effektiv måde med spontane svar, der fremstår ubesværet
 • formulere idéer og synspunkter præcist
 • præsentere og reagere på komplekse argumentationslinjer på en overbevisende måde
 • producere flydende tale i længevarende talesekvenser
 • producere klart, flydende og velstruktureret tale, der gør brug af organisatoriske mønstre, bindeord og kohæsive midler
 • gøre brug af et stort ordforråd, der let tillader eventuelle huller at blive dækket med omskrivninger
 • opøve idiomatiske udtryk og kollokationer
 • udvise et højt grammatisk korrekthedsniveau; ikke-systematiske fejl og syntaksfejl kan forekomme, men de er sjældne og rettes ofte efterfølgende
 • udvikle udtale, der er klart forståeligt i en engelsksproglig kontekst.

 

Kurset benytter sig af et workshop-format med diskussion og øvelsespræ­sentationer. Deltagerne forventes at trække på læsestof inden for deres egen fagområde i forhold til deres eksamenspræsentation samt det materiale, præsentationen er baseret på.

Holdundervisning
Tilmelding

Danske kandidatstuderende skal søge senest 1. december 2014 via blanketten ”Indskrivning på enkelte kurser”, der kan findes på følgende link, http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​vejledning/​merit/​.


Bemærk, at tilmeldingen er bindende

Spørgsmål vedrørende tilmelding stiles til academicenglish@hum.ku.dk og spørgsmål vedrørende kursets faglige indhold stiles til cip@hum.ku.dk
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 180,75
 • Forelæsninger
 • 24
 • I alt
 • 204,75
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse (min. 80 % fremmøde og fremlæggelse en mundtlig præsentation). Bedømmes efter 7-trins-skalaen
Kriterier for bedømmelse