HENK04211U CIP - Præsentationsteknik på engelsk for kandidatstuderende

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

CIP - Presentation Techniques for graduate students

Kursusindhold

De studerende vil udvikle færdigheder inden for præsentationsteknik på engelsk, som vil gøre dem i stand til at gennemføre mundtlige eksaminer på engelsk på universitetsniveau. Ved gennemførelse af dette mundtlige præsentationsteknikkursus vil de studerende være i stand til at give en velstruktureret præsentation på engelsk og tale engelsk på et niveau, der nærmer sig C1-niveauet som defineret i Common European Framework of Reference ( CEFR).

Studerende, der har bestået dette kursus, kan:

 • give en klar og velstruktureret præsentation af et kompleks emne, hvor synspunkter udvikles og forsvares i dybden med underpunkter, belæg og relevante eksempler
 • deltage i akademiske diskussioner og indgå i en forhandling af mening
 • håndtere spørgsmål på en effektiv måde med spontane svar, der fremstår ubesværet
 • formulere idéer og synspunkter præcist
 • præsentere og reagere på komplekse argumentationslinjer på en overbevisende måde
 • producere flydende tale i længevarende talesekvenser
 • producere klart, flydende og velstruktureret tale, der gør brug af organisatoriske mønstre, bindeord og kohæsive midler
 • gøre brug af et stort ordforråd, der let tillader eventuelle huller at blive dækket med omskrivninger
 • opøve idiomatiske udtryk og kollokationer
 • udvise et højt grammatisk korrekthedsniveau; ikke-systematiske fejl og syntaksfejl kan forekomme, men de er sjældne og rettes ofte efterfølgende
 • udvikle udtale, der er klart forståeligt i en engelsksproglig kontekst.

 

Kurset benytter sig af et workshop-format med diskussion og øvelsespræ­sentationer. Deltagerne forventes at trække på læsestof inden for deres egen fagområde i forhold til deres eksamenspræsentation samt det materiale, præsentationen er baseret på.

Holdundervisning
Tilmelding

Danske kandidatstuderende skal søge senest d. 1. juni 2014 via blanketten ” Indskrivning på enkelte kurser”, der kan findes på følgende link, http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​vejledning/​merit/​. Fristen for eftertilmelding er d. 8. september.

Bemærk, at tilmeldingen er bindende

Spørgsmål vedrørende tilmelding stiles til academicenglish@hum.ku.dk og spørgsmål vedrørende kursets faglige indhold stiles til cip@hum.ku.dk
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 180,75
 • Forelæsninger
 • 24
 • I alt
 • 204,75
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse (min. 80 % fremmøde og fremlæggelse en mundtlig præsentation). Bedømmes efter 7-trins-skalaen
Kriterier for bedømmelse