HENK04201U CIP - Skriftligt akademisk engelsk kandidatstuderende

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

CIP - Academic writing for graduate students

Kursusindhold

Ved gennemførelse af dette kursus i akademisk skriftligt engelsk vil de studerende være i stand til at producere skriftligt akademisk engelsk, der nærmer sig et C1-niveau som defineret i Common European Framework of Reference (CEFR). De studerende vil udvikle færdigheder i processkrivning som vil gøre dem i stand til at klare skriftlige eksaminer på engelsksprogede kurser på universitetsniveau.

Studerende, der har bestået dette kursus, kan:

 • producere en klar akademisk tekst om et komplekst emne, der har en passende og effektiv struktur.
 • Producere tekster selvstændigt med kritisk inddragelse af relevant litteratur.
 • Operere konsekvent inden for gængse akademiske konventioner med hensyn til opstilling, noter, reference, citater og bibliografi.
 • Skelne mellem forskellige register og vælge en passende akademisk skrivestil.
 • Udvise omfattende og pålideligt greb om det engelske sprog med henblik på at kunne formulere ideer på en præcis, nuanceret og utvetydig måde.
 • Udvise et højt grammatisk korrekthedsniveau.

Kurset, der benytter sig af forelæsning, diskussion og peer revision i forbindelse med de skriftlige opgaver, tager udgangspunkt i den enkelte studerendes behov. Af deltagerne forventes selvstudium og læsning af en række obligatoriske tekster, og de forventes ligeledes at trække på læsestof inden for deres egne fagområder i forbindelse med de skriftlige opgaver, der skal afleveres i løbet af kurset.

Holdundervisning
Tilmelding

Danske kandidatstuderende skal søge senest d. 1. juni 2014 via blanketten ” Indskrivning på enkelte kurser”, der kan findes på følgende link, http:/​​/​​hum.ku.dk/​​uddannelser/​​vejledning/​​merit/​​. Fristen for eftertilmelding er d. 8. september.

Bemærk, at tilmeldingen er bindende

Spørgsmål vedrørende tilmelding stiles til academicenglish@hum.ku.dk og spørgsmål vedrørende kursets faglige indhold stiles til cip@hum.ku.dk
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 180,75
 • Forelæsninger
 • 24
 • I alt
 • 204,75
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse (min. 80 % deltagelse og aflevering af skriftlige opgaver i løbet af kurset). Bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Kriterier for bedømmelse