HENK03733U  Engelsk - Oversættelse dansk-engelsk/engelsk-dansk

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

English - Translation Danish-English/Danish-English

Kursusindhold

Der arbejdes med præcision i forbindelse med enkeltord, idiomatik, stilleje og tone

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse
  • 381,5
  • I alt
  • 409,5