HENK03722U Engelsk - fonetik og mundlig sprogfærdighed

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

English - English Phonetics and Oral Proficiency

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give de studerende en indsigt i almen fonetik engelsk fonologi, med fokus på to standardudtaler, nemlig standard britisk engelsk (Received Pronunciation, eller RP) og standard amerikansk engelsk (General American, eller GA). De studerende vælger en af de to standardudtaler som deres primære fokus og skal bl.a. kunne redegøre for, hvordan denne standardudtale afviger fra den anden, samt kunne levere en præcis fonetisk transskription af den valgte standardudtale.

Vi anvender lærebogen "Practical Phonetics and Phonology: A Resource Book for Students" af B. Collins og I. Mees (Routledge, 2013).
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 204,75