HENB10521U CIP - Academic English (spring)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

CIP - Academic English (spring)

Kursusindhold

Dette kursus har til formål at udvikle og forbedre de mundtlige og skriftlige færdigheder hos BA-studerende og internationale udvekslingsstuderende på Københavns Universitet.

Når den studerende har bestået dette kursus i akademisk engelsk med fokus på læse-, skrive-, tale- og lyttefærdigheder, bør den studerende være i stand til at forstå og producere alment og akademisk engelsk på noget nær C1-niveau som defineret i Common European Framework of Reference (CEFR). Den studerende vil udvikle færdigheder inden for processkrivning og mundtlige præsentationer. Færdigheder som vil hjælpe den studerende til bedre at kunne gennemføre engelsksprogede kurser og eksaminer på universitetsniveau med et tilfredsstillende resultat.

Kurset tager udgangspunkt i de individuelle behov blandt de studerende. Undervisningen er interaktionsbaseret og indeholder holddiskussioner samt feedback fra medstuderende ved både mundtlige og skriftlige aktiviteter. De studerende skal både aflevere skriftlige opgaver der repræsenterer deres fagområde, samt mere generelle skriftlige opgaver inden for alment og akademisk engelsk. Det forventes at de studerende holder oplæg om emner inden for deres eget fagområde. Gennemførelse af kurset kræver en del obligatorisk læsning, men det forventes yderligere at de studerende inddrager materiale fra deres eget felt for at kunne gennemføre de individuelle opgaver.

Fremmøde og aktiv deltagelse forventes på kurset, ligesom det forventes at de studerende laver alle skriftlige og mundtlige opgaver. De studerende skal afslutte kurset med en eksamen. Deltagelse i første og anden undervisningsgang er afgørende da kursets indhold og struktur gennemgås sammen med vigtige begreber inden for akademisk engelsk.

Holdundervisning
Der er kun adgang på kurset for bachelorstuderende. KA-studerende henvises til kurserne Præsentationsteknik på engelsk for kandidatstuderende og Skriftligt akademisk engelsk for kandidatstuderende.
Bemærk, at tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål vedrørende tilmelding stiles til academicenglish@hum.ku.dk og spørgsmål vedrørende kursets faglige indhold stiles til cip@hum.ku.dk
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 361,5
  • Forelæsninger
  • 48
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med materiale (portfolio) under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse (aflevering af skriftlige opgaver i løbet af kurset). Bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Kriterier for bedømmelse