HENB10511U CIP - English Academic Writing (spring)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

CIP - English Academic Writing (spring)

Kursusindhold

Dette kursus udvikler og forbedrer de akademiske skrivekundskaber på engelsk hos BA-studerende og internationale udvekslingsstuderende.

Ved gennemførelse af dette kursus i akademisk skriftligt engelsk vil de studerende være i stand til at producere skriftligt akademisk engelsk der nærmer sig et C1-niveau som defineret i Common European Framework of Reference (CEFR). De studerende vil udvikle færdigheder i processkrivning, som vil gøre dem i stand til at klare skriftlige eksaminer på engelsksprogede kurser på universitetsniveau.

Kurset tager udgangspunkt i den enkelte studerendes behov med interaktive klassediskussioner og fagfællebedømte skriftlige aktiviteter. I løbet af kurset skal den studerende aflevere opgaver på akademisk engelsk, som er repræsentative for den studerendes fag. Aktiv deltagelse og en del selvstudium forventes. For at opnå det fulde udbytte af kurset kræves der en del obligatorisk læsning (relevant grammatik), og det forventes, at den studerende vil benytte læsning fra sit eget felt til at færdiggøre individuelle opgaver. Deltagelse i den første undervisningsgang er meget vigtig, da der her gives vigtig information om kursets indhold og struktur. Begreber som afsnit og kernesætninger, som er grundlæggende for akademisk skrivning, vil også blive gennemgået den første undervisningsgang.

Holdundervisning
Der er kun adgang på kurset for bachelorstuderende. KA-studerende henvises til kurserne Præsentationsteknik på engelsk for kandidatstuderende og Skriftligt akademisk engelsk for kandidatstuderende.
Bemærk, at tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål vedrørende tilmelding stiles til academicenglish@hum.ku.dk og spørgsmål vedrørende kursets faglige indhold stiles til cip@hum.ku.dk
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 204,75
  • Forelæsninger
  • 24
  • I alt
  • 228,75
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse (min. 80 % deltagelse og aflevering af 3 opgaver i løbet af kurset). Bedømmes efter 7-trins-skalaen.
Kriterier for bedømmelse