HENB10501U CIP - Workshop in English Academic Writing (spring) - AFLYST

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

CIP - Workshop in English Academic Writing (spring) - CANCELED

Kursusindhold

Denne workshop udvikler og forbedrer de akademiske skrivekundskaber på engelsk hos BA-studerende og internationale udvekslingsstuderende

Ved gennemførelse af denne workshop i skriftligt akademisk engelsk vil de studerende være i stand til at producere et velstruktureret skriftligt akademisk engelsk. De studerende vil desuden udvikle færdigheder i processkrivning som vil gøre dem i stand til at klare skriftlige eksaminer på engelsksprogede kurser på universitetsniveau.

Kurset tager udgangspunkt i den enkelte studerendes behov med interaktive klassediskussioner og fagfællebedømte skriftlige aktiviteter. I løbet af kurset skal den studerende aflevere 1 opgave på akademisk engelsk som er repræsentativ for den studerendes fag. Aktiv deltagelse og en del selvstudium forventes. Spørgsmål vedrørende tilmelding stiles til academicenglish@hum.ku.dk og spørgsmål vedrørende kursets faglige indhold stiles til cip@hum.ku.dk

Holdundervisning
Der er kun adgang på kurset for bachelorstuderende. KA-studerende henvises til kurserne Præsentationsteknik på engelsk for kandidatstuderende og Skriftligt akademisk engelsk for kandidatstuderende.
Bemærk, at tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål vedrørende tilmelding stiles til academicenglish@hum.ku.dk og spørgsmål vedrørende kursets faglige indhold stiles til cip@hum.ku.dk
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 60,25
  • Forelæsninger
  • 8
  • I alt
  • 68,25
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Aktiv undervisningsdeltagelse (min. 80 % deltagelse og aflevering af en skriftlig opgave). Bedømmes bestået/​ikke-bestået.
Kriterier for bedømmelse