HENB10411U  Engelsk - Engelsksproget litteratur 1

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

English - Literature in English 1

Kursusindhold
Målet med kurset er at give de studerende dels en indsigt i det engelske sprogs udvikling og rolle i etableringen af national identitet, og dels et fundament for forståelsen af den engelsksprogede litteraturs og kulturs udvikling. Desuden skal de studerende trænes i brug af litterære opslagsværker og basal informationssøgning i både elektroniske og trykte medier med henblik på selvstændig opgaveskrivning.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 204,75