HENB10401U Engelsk - Skriftlig engelsk: basale praktiske og analytiske færdigheder

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

English - Written English: basic practical and analytical skills

Kursusindhold
Kurset giver grundlæggende færdigheder i at skrive essayistiske tekster indenfor fagets områder, herunder fortrolighed med faser i skriveprocessen. Desuden skal det opbygge grundlæggende færdighed i såvel grammatisk som pragmatisk analyse, bl.a. med henblik på evnen til at fremanalysere specifikke grammatiske og pragmatiske egenskaber (herunder høflighed, stilleje, billedsprog m.m.) ved egne og andres tekster som led i arbejdet med at karakterisere og viderebearbejde disse tekster
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 162,75
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 204,75