HENB10351U CIP - Presentation Techniques for Undergraduate Students (spring)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

CIP - Presentation Techniques for Undergraduate Students (spring)

Kursusindhold

Kurset udbydes til alle internationale og danske BA-studerende på Københavns Universitet.

De studerende vil udvikle færdigheder inden for præsentationsteknik på engelsk, som vil gøre dem i stand til at gennemføre mundtlige eksaminer på engelsk på universitetsniveau. Ved gennemførelse af dette mundtlige præsentationsteknikkursus vil de studerende være i stand til at give en velstruktureret præsentation på engelsk og tale engelsk på et niveau, der nærmer sig C1-niveauet som defineret i Common European Framework of Reference ( CEFR).

Undervisningen er interaktionsbaseret med holddiskusioner og præsentationsøvelser med udgangspunkt i den enkelte studerendes behov. Derfor kræver kurset en del obligatorisk læsning inden for de studerendes individuelle fagområder for at udvide deres fagspecifikke ordforråd, og det forventes, at de studerende baserer deres mundtlige præsentationer på, hvad de læser inden for eget fagområde.

Aktiv deltagelse i kurset forventes, og de studerende forventes at deltage i holddiskussionerne, gennemføre en række præsentationsøvelser i løbet af kurset og til sidst gennemføre en præsentation ved den mundtlige eksamen.

Holdundervisning
Der er kun adgang på kurset for bachelorstuderende. KA-studerende henvises til kurserne Præsentationsteknik på engelsk for kandidatstuderende og Skriftligt akademisk engelsk for kandidatstuderende.
Bemærk, at tilmeldingen er bindende.

Spørgsmål vedrørende tilmelding stiles til academicenglish@hum.ku.dk og spørgsmål vedrørende kursets faglige indhold stiles til cip@hum.ku.dk
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 180,75
  • Forelæsninger
  • 24
  • I alt
  • 204,75
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale (PowerPointpresentation eller manuskript). Bedømmes efter 7-trins-skalaen. Præsentationen må maks. vare 10 minutter og efterfølges af diskussion og spørgsmål
Kriterier for bedømmelse